Výsledky vyhledávání v sekci: Příroda
  • Dešťová voda - zdroj za který se neplatí!

    O tom, co s deštěm, respektive s dešťovou vodou, se rozhoduje ještě dříve, než začnete stavět. Podle současné legislativy lze stavebníkovi určit, že místní poměry žádají, aby likvidoval dešťovou vodu na vlastním pozemku. Někdy tomu tak chce i investor sám. Moderní zařízení dnes umějí dešťovou vodu nejen zachycovat, ale i využívat.Bez využití kanalizaceNechceme-li se zamýšlet nad využitím dešťové vody a nemůžeme ji pouštět do kanalizace, pak je třeba zajistit, aby se co nejúčinněji vsákla. Už pouhopouhé rozšíření škvír mezi dlaždicemi nebo zatravňovací dlažba vsakování pomohou, a pokud ještě na pozemku necháme místečko k zadržení a vsakování vody, tím lépe. Tady se může jednat třeba o zahradní jezírko nebo příkop.Náročnější už je zřízení trativodu a vsakovacích tunelů, ale odvodnění pozemků tímto způsobem je vysoce efektivní. Dešťovou vodu využijemeVoda se nemusí pouze vsakovat do půdy, lze ji zadržovat a využívat. Jistě každý zná možnost zalévat jí zahradu, ale stejně dobře s ní můžeme umýt auto, spláchnout toaletu nebo ji použít třeba k praní prádla. Už naše babičky věděly, že vlasy umyté v dešťové vodě jsou lesklejší a hebčí než z vody tvrdé. Důvody pro zachycování vodySpotřeba vody v domácnostech je stále vyšší a vyšší a bohužel stejně rychle (možná i rychleji) stoupají ceny za vodné a stočné. Pro mnohé účely je nehospodárné používat draze upravenou a zaplacenou vodu pitnou. Už jen to je dostatečným důvodem k zamyšlení, zda to, že nevyužíváme dešťovou vodu, je moudré a ekonomické. Kam s nádržíNa prvním místě musíme vyřešit, kam zachycenou vodu „uskladnit“. Možnosti jsou v podstatě dvě. Nádrž vybudujeme pod nebo nad zemí. Velikost nádrže bude záviset na ploše střechy, ze které bude voda stékat. Nádrže mohou být plastové, ocelové, sklolaminátové anebo betonové, které jsou nejlevnější. Naopak plastové jsou výhodné pro instalaci vývodů a dalších zařízení. Podzemní nádrž je výhodná hned ze dvou důvodů. Nezabírá místo na pozemku a voda v ní není znečišťována. Kvalita je důležitáBudeme-li dešťovou vodu používat jen jako zavlažovací či na mytí auta a k podobným účelům, pak nás její kvalita nemusí příliš zajímat. Jinak tomu bude v případě, že uvažujeme o jejím využití v domácnosti. Při dešti se do vody dostanou znečišťující příměsi už při průchodu atmosférou a také z podkladu, po kterém stéká do nádrže, a tím je značně ovlivněna její kvalita. Čištění vodyPři čištění vody používáme metody filtrační a sedimentační. Kaly se usazují v nádrži a je třeba zajistit čerpání vody ve výšce nejméně 15 cm nade dnem. Filtraci provádíme externím filtrem, který nečistoty odfiltruje. Tato metoda čištění vody je sice nákladnější, ale také účinnější. Návratnost vynaložených penězZařízení na sběr a využití dešťové vody není nejlevnější. Investice se budou pohybovat v řádech deseti tisíců. Nicméně při dnešních cenách vody a při prognóze o jejich stálém zvyšování lze říci, že návratnost investice není nereálná.

    13.květen 2020 - Napsal: Redakce