Dešťová voda - zdroj za který se neplatí!

O tom, co s deštěm, respektive s dešťovou vodou, se rozhoduje ještě dříve, než začnete stavět. Podle současné legislativy lze stavebníkovi určit, že místní poměry žádají, aby likvidoval dešťovou vodu na vlastním pozemku. Někdy tomu tak chce i investor sám. ..

Biotechnologie pro ekologické hospodaření

Biotechnologie je v dnešní době velice oblíbená. Značka BIO je již snad ve všech nabídkách obchodních domů. Díky trendu ekologického zemědělství se zvyšuje kvalita potravin. Čím je to dáno? Je to dáno především kvalitou půdy, která se dříve hnojila ..

Jak získáte pravou perlu

Velmi cenný šperk získáváme lovem mlžů, kteří perly vytvářejí mezi schránkou a pláštěm (kožním záhybem) kryjícím útroby měkkýše. Pro šperkařský průmysl jsou velmi cenné jasně růžové perly mořského plže křídlatce. Nejvýznamnějším producentem ..