Chytré město ulehčuje životnímu prostředí

K financování „Chytrých“ projektů lze využít i evropských dotací. Současné programové období 2014–2020 je velice nakloněno financování „chytrých“ projektů. Logistika svozu komunálního odpadu představuje v současnosti pouze jedno z „chytrých“ ..